objednání hotline: 731 977 671

Rázová vlna

Rázová vlna

Rázová vlna představuje účinnou neinvazivní léčbu potíží pohybového aparátu. Terapie spočívá v působení rázových vln na nemocné místo. Generátor v přístroji mění vzduchovou vlnu v akustickou radiální vlnu, kterou hlavice aplikátoru přenáší v okolí bolestivého místa do postižených tkání až do hloubky 5 – 6 cm. Tato vlna pak vede ke zvýšenému prokrvení a tudíž zlepšení regenerace a reparace tkání.

Přednosti ošetření rázovou vlnou

  • Cíleným působením rázové vlny je zatížení okolních tkání minimální.
  • Tělo není zatěžováno léky.
  • Může se předejít nutnosti invazivního léčení /chirurgického zákroku/.
  • Pro některé indikace /např. tenisový loket/ v podstatě neexistuje jiná účinnější léčba.

Rázová vlna - indikace

  • patní ostruhy
  • tenisový či oštěpařský loket
  • záněty Achillovy šlachy
  • syndrom manžety rotátorů
  • zánět úpon hýžďových svalů a další

Rázová vlna - průběh ošetření

V závislosti na diagnóze a velikosti potíží se doporučuje 3 - 7 aplikací v zhruba týdenních intervalech, záleží na lokalitě a typu onemocnění. Při každém sezení nejprve lékař nanese na postižené místo sonografický gel a pak ho přejíždí hlavicí přístroje, jedno sezení trvá okolo 6 – 10 minut.
Léčba rázovou vlnou není hrazena ze zdravotního pojištění a cena jedné aplikace v naší ordinaci činí 500 Kč a v případě léčby dvou lokalit v jednom sezení je cena 800 Kč.

Image

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli
Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com